Bc. Karolina Mikšíková

Bakalářská práce

Právní a etické aspekty asistované reprodukce

Legal and ethical aspects of assisted reproduction
Anotace:
Hlavním tématem této práce je analýza právního systému České republiky v oblasti asistované reprodukce. Zhodnotit, zda platná právní úprava drží krok s moderními medicínskými metodami v asistované reprodukci. S problematikou asistované reprodukce úzce souvisí také množství úkonů, které nejsou eticky korektní, jde např. o darování pohlavních buněk, náhradní mateřství a mnoho dalších. Důležitou částí …více
Abstract:
The main topic of this work is an analysis of the legal system of the Czech Republic. Asses, if the current legislation keeps up with modern medical methods of assisted reproduction. The issue of assisted reproduction is closely related with many operations which are not ethically correct, for example gamet donation or surrogacy and many others. An important part of work is comparison of the same aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. René Šifta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo ve veřejné správě