Bc. Michaela Wronová

Diplomová práce

Analýza poetiky Miloše Urbana v kontextu populární literatury

Analysis Miloš Urban's poetics in the context of popular culture
Anotace:
Tato diplomová práce se soustředí především na dvě oblasti – na postihnutí odlišností mezí populární kulturou a kýčem, poznatky a závěry teoretických studií pak reflektuje v analýze poetiky spisovatele Miloše Urbana. Prostřednictvím rozboru autorovy vypravěčské techniky jsme se pokusili poukázat na schematičnost a oslabenou koherenci narativů. Zabývali jsme se Urbanovým pojetím gotického románu, četností …více
Abstract:
This thesis focuses primarily on two areas - to capture the differences between popular culture and kitsch and to reflect the findings and conclusions of theoretical studies in the analysis of Miloš Urban´s poetics. Through analysis of the author's narrative technique, we tried to point out schematisation and weak coherence of his narratives. We've considered the Urban´s concept of the Gothic novel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jan Tlustý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura