Theses 

Uplatňování metod získávání a výběru pracovníků v podmínkách konkrétního podniku – Ing. Alena Šúrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství

Ing. Alena Šúrová

Diplomová práce

Uplatňování metod získávání a výběru pracovníků v podmínkách konkrétního podniku

Use of acquisition and selection methods in a particular company

Abstract: Subject of this graduation thesis is process of acquisition and selection of employees and its analysis in a particular company. Introduction of theoretical part is devoted to general view of human resource management like a most modern concept of personal work. Next chapters are aimed at process of acquisition and selection of employees and act as base for empirical part of the thesis. Its content is characteristic of the company STABO, s.r.o. and analysis of process seizing working stations. In conclusion are defined recommendations of possible alternatives improvement this process.

Abstract: Predmetom tejto diplomovej práce je proces získavania a výberu pracovníkov a jeho analýza v konkrétnom podniku. Úvod teoretickej časti je venovaný všeobecnému pohľadu na riadenie ľudských zdrojov ako najmodernejšiu koncepciu personálnej práce. Nasledujúce kapitoly sú zamerané na proces získavania a výberu pracovníkov a slúžia ako východiská empirickej časti práce. Jej obsahom je charakteristika podniku STABO, s.r.o. a analýza procesu obsadzovania pracovných miest. V závere sú stanovené odporučenia možných alternatív zlepšenia tohto procesu.

Klíčová slova: Riadenie ľudských zdrojov, personalista, získavanie pracovníkov, inzerát, výber pracovníkov, prijímací pohovor, human resource management, personnel officer, acquisition of employees, advertisement, selection of employees, interview.

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Ivana Jašková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz