Mgr. Lenka Vymětalová

Bakalářská práce

Možnosti nápravy dyslexie a dysortografie na běžné ZŠ

The possibilities of dyslexia and dysortographia compensation at the common primary school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku specifických poruch učení , zejména na dyslexii a dysortografii a jejich nápravu. V teoretické části se zaměruji na vymezení pojmu specifické poruchy učení, klasifikaci specifických poruch učení, etiologii a diagnostiku. Pozornost věnuji zejména metodám reedukace dyslexie a dysortografie. Praktická část analyzuje specifika práce s žáky s SPU na malotřídní …více
Abstract:
This bachelors work is aimed at the dilemmas of specific disorders of learning, especially of dyslexia and dysortographia and their remendy. The theoretical section focuses on the defining of the concepts of specific disorders of learning, specific and dysorthographia rehabilitation methods. The practical section analyzes specificity of work with scholars with learning disorders at schools with classes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Dana Brožová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika