Bc. et Bc. Kristýna Hanáková

Master's thesis

Technologické změny v odvětví sociální politiky

Technological changes in the social policy sector
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Technologické změny v odvětví sociální politiky“ odpovídá na otázku, v jaké míře se aplikují prvky Průmyslu 4.0 v institucích sociální péče o seniory. V úvodu práce jsou rozebrány pojmy jako sociální politika, sociální péče se zaměřením na domovy pro seniory. Dále se práce věnuje technologickým inovacím právě v oblasti sociální péče o seniory a na příkladech ze zahraničí ukazuje …more
Abstract:
The diploma thesis entitled Technological changes in the social policy sector answers the question to what extent the elements of Industry 4.0 are applied in social care institutions for the elderly. The introduction deals with the terms social policy, social care with a focus on homes for the elderly. Furthermore, the work deals with technological innovations in the field of social care for the elderly …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta