Bc. Marie Holmanová

Bakalářská práce

Systém pramenů práva Evropské unie podle Lisabonské smlouvy

The System of Sources of Law of the European Union under the Lisbon Treaty
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá systémem pramenů unijního práva podle Lisabonské smlouvy. Prvním bodem mé práce je obecná charakteristika Evropské unie, včetně jednotlivých etap jejího historického vývoje tohoto společenství. Další kapitola je zaměřena na Lisabonskou smlouvu a hodnocení dopadů, ke kterým došlo v důsledku přijetí této mezinárodní smlouvy. Dále ve své práci analyzuji systém pramenů práva …více
Abstract:
This thesis deals with the system of sources of law of the Union under the Lisbon Treaty. The first point of my thesis is a general characteristic of European Union, including the various stages of the historical development and the institutions of that Community. The next chapter is focused on the Lisbon Treaty and the impact assessment, which occurred as a result of the adoption this international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. Richard Král, LL.M.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře