Eva GDULOVÁ

Bakalářská práce

Kompetence absolventa kurzu "Pracovník v sociálních službách" pro práci v pobytových zařízeních pro seniory

The Competencies of the Graduate Course Employee in Social Services in Residential Care Facilities for the Elderly
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pracovníky v sociálních službách v pobytových zařízeních pro seniory, konkrétně pak na jejich kompetence profesní i osobnostní. V teoretické části jsou za pomoci dostupné literatury vysvětleny pojmy související s tématem. Praktická část je zaměřena na výzkum, jehož cílem je zjistit formou rozhovoru, zda lze včas rozpoznat signály snižující se úrovně osobnostních kompetencí …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on social services workers in senior houses, specifically on their personal and professional authorities. The topic related terms are explained in theoretical part using accessible literature. Practical part is focused on research whose aim is to find out if there is possible is to recognise early signals of decreasing level of personal competences and skills of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2015
Zveřejnit od: 2. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magdaléna Králová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GDULOVÁ, Eva. Kompetence absolventa kurzu "Pracovník v sociálních službách" pro práci v pobytových zařízeních pro seniory. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta