Bc. Michaela Rulíková

Bachelor's thesis

Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu

Methods of separation of gaseous mixtures, the application at biogas processing
Anotácia:
V úvodu bakalářské práce je uveden stručný přehled metod separace plynných směsí. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první části jsou popsány základní metody separace plynných směsí obecně, včetně přehledu technik separace oxidu uhličitého. Dále se věnuji obecným informacím o bioplynu, jeho vzniku, sloţení a principu fungování bioplynových stanic. V druhé části popisuji nejpouţívanější metody …viac
Abstract:
The introduction of this thesis deals with a brief description of gas mixtures separations. The second part is aimed at general informations about biogas, its formation, composition and operation of biogas station. The most employed methods used at biogas treatment are given, adsorption, chemical absorption, cryogenic separation and membrane separations. The overview of separation of biogas particular …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedúci: Ing. Hana Jiránková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rulíková, Michaela. Metody separace plynných směsí, využití při zpracování bioplynu. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická