Bc. Tereza Volavková

Diplomová práce

Alkoholismus u žen a sociální marketing

Alkoholism in women and social marketing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociálně patologickým jevem společnosti - alkoholismem u žen a sociálním marketingem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Cílovou skupinou jsou ženy v obecné populaci České republiky. Cílem diplomové práce je podat celkový obraz o závislosti na alkoholu, jejích příčinách, dopadech a to vše zaměřením na ženy. K zajištění potvrzení či vyvrácení hypotéz a cíle práce poslouží metoda …více
Abstract:
The diploma thesis deals with social pathological phenomenon – women`s alcoholism – and social marketing of Psychiatric Hospital Bohnice. The target group are women. Main objective of the thesis is to describe and explain alcohol addiction, it`s causes and consequences focusing on women. Stated hypotheses will be confirmed or refuted based on the secondary analysis of available data.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní