Bc. Tereza Volavková

Master's thesis

Alkoholismus u žen a sociální marketing

Alkoholism in women and social marketing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá sociálně patologickým jevem společnosti - alkoholismem u žen a sociálním marketingem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Cílovou skupinou jsou ženy v obecné populaci České republiky. Cílem diplomové práce je podat celkový obraz o závislosti na alkoholu, jejích příčinách, dopadech a to vše zaměřením na ženy. K zajištění potvrzení či vyvrácení hypotéz a cíle práce poslouží metoda …more
Abstract:
The diploma thesis deals with social pathological phenomenon – women`s alcoholism – and social marketing of Psychiatric Hospital Bohnice. The target group are women. Main objective of the thesis is to describe and explain alcohol addiction, it`s causes and consequences focusing on women. Stated hypotheses will be confirmed or refuted based on the secondary analysis of available data.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2016
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní