Zuzana Hynková

Bakalářská práce

Analýza motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou motivace a stimulace zaměstnanců prodeje ve firmě Weidmüller, s.r.o. Bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zjistit, zda jsou zaměstnanci prodeje motivováni a stimulováni k plnění pracovních úkolů. Byl proveden polostrukturovaný rozhovor, který porovnával odpovědi zaměstnanců s očekáváním nadřízeného. Na základě zjištěných informací jsou v závěru práce …více
Abstract:
Bachelor thesis analyzes the motivation and stimulation of employees in company sales Weidmüller, s.r.o. Survey was carried out, in order to establish whether the sales staff are motivated and encouraged to perform work tasks. Semi-structured interview was conducted and compared the responses with the expectations of senior employees. Based on the information, the recommendations for increasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/t3yvbm/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií