Bc. Jitka DVOŘÁKOVÁ

Master's thesis

Znalosti všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o externích drenážích mozkomíšního moku

Knowledge of nurses working in the intensive care for external drains cerebrospinal fluid
Abstract:
Cíl: Cílem diplomové práce bylo zmapovat úroveň znalostí o péči o zevní komorové a lumbální drenáže u všeobecných sester pracujících v intenzivní péči a dále zmapovat způsob ošetřování těchto drenáží. Dílčí cíle zjišťovaly úroveň teoretických znalostí všeobecných sester o zevních komorových a lumbálních drenážích dle typu pracoviště, dle délky praxe a vzdělání. Konečnou etapou bylo vypracování doporučeného …more
Abstract:
Objective: The primary aim of this thesis was to explore the intensive care nurses knowledge level concerning the external ventricular and lumbar drainage treatment. The secondary goal was to find out the common drainage treatment practice. Sub-objectives dealt with the nurses theoretical knowledge level concerning external ventricular and lumbar drainage in accordance with the type of work, the occupation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015
Accessible from:: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Dana Streitová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Znalosti všeobecných sester pracujících v intenzivní péči o externích drenážích mozkomíšního moku. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta