Kristýna HÝBLOVÁ

Bachelor's thesis

Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011

The causes of the fall of The Liberal Party of Canada after the federal elections in 2011
Abstract:
Cílem práce je zjistit příčiny neúspěchu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011. První část je věnována Liberální straně a nejdůležitějším událostem, jako bylo propuknutí Sponzorského skandálu, který měl vliv na další neúspěchy Liberální strany ve federálních volbách. Druhá část práce se věnuje federálním volbám, výsledkům voleb a jsou zde zmíněny příčiny neúspěchu Liberální strany …more
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is analyse the causes of the fall of The Liberal Party in Canada in federal elections in 2011. In the first part is described Liberal Party and it's historical background such as Sponsorship Scandal, which had an impact on Liberal Party's success in federal elections. In the second part is analyzed federal elections in 2011, resultes and causes, why Liberal Party …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 7. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2015
  • Supervisor: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HÝBLOVÁ, Kristýna. Příčiny pádu Liberální strany v Kanadě ve federálních volbách v roce 2011. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/