Michaela Kučerová

Master's thesis

Specifika účetnictví, hospodaření a financování příspěvkové organizace v oblasti kultury

Specifics of Accounting, Management and Financing of Allowance Organizations in the Field of Culture
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na specifika účetnictví, hospodaření a financování příspěvkové organizace v oblasti kultury. Hlavním cílem diplomové práce je analýza hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007-2009. Dalšími stanovenými cíli je zhodnocení návštěvnosti a tržeb ze vstupného jednotlivých souborů za vybraná období, analýza počtu prodaných vstupenek, průměrné ceny vstupného …viac
Abstract:
The thesis is focused on accounting specifications, economy and financing of an allowance organization in the fields of culture. The main goal of it is economy of National Moravian – Silesian Theatre in period 2007 - 2009. There were defined other goals, such as the evaluation of visit rate and earnings from entrance fees of particular ensembles during selected periods, number of sold admission tickets …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedúci: Alžběta Urbancová
  • Oponent: Jaroslav Gábler

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava