Tomáš Cink

Bakalářská práce

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače

Optimizing web pages for search engines
Anotace:
Práce se zabývá optimalizací internetových stránek jakožto klíčového prvku při snaze o úspěch a zviditelnění se v prostředí internetu. Celý text zohledňuje dynamický vývoj tohoto odvětví a snaží se o předložení aktuálních poznatků aplikovatelných za použití dostupných nástrojů. První část textu se věnuje historickému vývoji vyhledávačů. Jádro práce se zaměřuje na optimalizaci obecně a následně se podrobněji …více
Abstract:
The thesis deals with an issue of optimization of web pages as the main factor of success and visibility on the Internet. The paper takes into account the dynamic development of this sector and seeks to present current applicable knowledge of it. First part of the paper focuses on the history of the Internet search and search engines. Second part of the paper deals with optimization in general and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB292

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Agáta Bodnárová
  • Oponent: Pavel Janečka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv