Theses 

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače – Tomáš Cink

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Tomáš Cink

Bakalářská práce

Optimalizace webových stránek pro vyhledávače

Optimizing web pages for search engines

Anotace: Práce se zabývá optimalizací internetových stránek jakožto klíčového prvku při snaze o úspěch a zviditelnění se v prostředí internetu. Celý text zohledňuje dynamický vývoj tohoto odvětví a snaží se o předložení aktuálních poznatků aplikovatelných za použití dostupných nástrojů. První část textu se věnuje historickému vývoji vyhledávačů. Jádro práce se zaměřuje na optimalizaci obecně a následně se podrobněji věnuje jejím třem hlavním částem, tedy on-page optimalizaci, off-page optimalizaci a black-hat seo praktikám hodnoceným vyhledávači jako pokusy o ovlivnění vyhledávání. Poslední část textu obsahuje praktický příklad optimalizace internetových stránek. Důraz je kladen na analýzu chyb, které se na stránce vyskytovaly před samotnou optimalizací, popis použitých metod on-page a off-page optimalizace a zhodnocení dosažených výsledků.

Abstract: The thesis deals with an issue of optimization of web pages as the main factor of success and visibility on the Internet. The paper takes into account the dynamic development of this sector and seeks to present current applicable knowledge of it. First part of the paper focuses on the history of the Internet search and search engines. Second part of the paper deals with optimization in general and then discusses its three main parts, namely on-page optimization, off-page optimization, and finally black-hat seo practices, in detail. The last part of the text contains a practical example of websites optimization. In this section, emphasis is placed on analysis of errors that occurred on websites prior to the optimization, a description of the on-page and off-page optimization methods used and evaluation of achieved results.

Klíčová slova: optimalizace stránek webových, seo, optimalizace stránek, optimalizace vyhledávače

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: Agáta Bodnárová
  • Oponent: Pavel Janečka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz