Bc. Lucia Štefaňáková

Diplomová práce

Regionální inovační politika ve slovenských krajích

Regional innovation policy of Slovak regions
Abstract:
The aim of the diploma thesis named “Regional innovation policy in Slovak regions” is to analyze innovation policy of Slovak republic and subsequently of Slovak regions. Sourcing is based on available and mainly foreign literature and strategic documents. At the same time, it focuses on the comparison of regional approaches. An integral part is the identification and characteristics of political figures …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Regionálna inovačná politika v slovenských krajoch“ je na základe a v kontexte dostupnej, hlavne zahraničnej literatúry a strategických dokumentov analyzovať inovačnú politiku Slovenskej republiky a následne tiež inovačnú politiku realizovanú v slovenských krajoch. Zároveň je kladený dôraz na komparáciu regionálnych prístupov. Neoddeliteľnou súčasťou je identifikácia a charakteristika …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa