Dalibor SLOVÁK

Bachelor's thesis

Protokol MIDI a jeho implementace v prostředí programu Cubase SX\nl{} s využitím přídavných VST instrumentů

Protocol MIDI a its implementation in Cubase SX software with using additional VST instruments
Abstract:
Tato diplomová práce ve své první části popisuje MIDI, všechny jeho součásti a rozšíření. Druhá část je zaměřena na použití MIDI protokolu v programovém prostředí Cubase SX 2 a také nasazení VST instrumentů jako plug-in součástí tohoto prostředí. Je kladen důraz na srozumitelnost a věcnost informací se zaměřením na popis principu jednotlivých druhů MIDI zpráv a jejich použití a implementace. Tato práce …more
Abstract:
First part of this dissertation is describing all parts and enlargement of MIDI. Second part is focusing to using of MIDI protocol in Cubase SX 2 software and fitting VST instruments as plug-in parts to this software. The goal is to lay emphasis on comprehensibility and real information about describe of principles of MIDI communication, their using and implementation. This dissertation will be served …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2006
Accessible from:: 16. 6. 2006
Identifier: 4567

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2006
  • Supervisor: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SLOVÁK, Dalibor. Protokol MIDI a jeho implementace v prostředí programu Cubase SX\nl{} s využitím přídavných VST instrumentů. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2006

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.