Bc. Veronika Šujanová

Bakalářská práce

Potřeba výkonu u dětí se specifickými poruchami učení

Need for achievement in children with learning disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá potřebou výkonu u žáků se specifickými poruchami učení. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy ze speciální pedagogiky a psychologie. Jsou zde objasněny základy reedukace specifických poruch a nárok na individuální vzdělávací plán. Věnuji pozornost vysvětlení potřeby výkonu, motivace, sebedůvěry a sebehodnocení u dětí s poruchami učení. Pro praktickou část byla zvolena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with need for achievement in pupils with specific learning disabilities. In the theoretic part are explained the concepts of special pedagogy and psychology. There is an explanation of concepts about reeducation care possibilities and claim on Individual education plan. Next I pay attention to definition of items like need for achievement, motivation, self-confidence and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Táňa Fikarová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy