Martin Coufal

Bachelor's thesis

Swinging Sixties - British 1960´s Society in John Fowles' The Collector

Swinging Sixties - British 1960´s Society in John Fowles' The Collector
Abstract:
The thesis aims to analyse The Collector using the theory of encoding and decoding. To analyse the book properly, the thesis provides necessary historical, literary and cultural background of the 1960s. The practical part of the thesis analyses the dialogues of the book using the theory of encoding and decoding to find out why the characters of the book misunderstand the messages of each other and …more
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzování díla Sběratel za použití teorie kódování a dekódování. Aby byla analýza úspěšná, práce v teoretické části vysvětluje historické, literární a kulturní pozadí let šedesátých. Praktická část se již zaměřuje na samotnou analýzu knihy, kde za pomocí výše zmíněné teorie analyzuje rozhovory hlavních postav a důvody, kvůli kterým si postavy nerozumí a také analyzuje k …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Coufal, Martin. Swinging Sixties - British 1960´s Society in John Fowles' The Collector. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická