Jana Rulíčková

Master's thesis

Multikulturní výchova jako nástroj prevence vůči negativním projevům dětí a mládeže

Multicultural education as a tool for preventing negative behavior exhibitions of the children and youth
Anotácia:
Úvod do problematiky multikulturní výchovy. Vztah multikulturní výchovy ke kulturní antropologii, interkulturní psychologii. Reálná situace multikulturní výchovy na školách z pohledu učitelů i žáků. Multikulturní hry a aplikace multikulturní výchovy ve školním prostředí. Tato práce by se měla zabývat problematikou, jež vyplývá z kulturní pestrosti lidstva a v oblasti vzdělávání může sehrát významnou …viac
Abstract:
Introduction to multicultural education. Relationship of multicultural education to cultural anthropology, intercultural psychology. The real situation of multicultural education in schools from the perspective of teachers and pupils. Multicultural games and applications of multicultural education in the school environment. This work should address issues arising from the cultural diversity of humanity …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM209

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 4. 2010
  • Vedúci: Jiří Semrád
  • Oponent: Jan Sýkora

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv