Bc. Monika Kubátová

Diplomová práce

Nejčastější krizové situace u osob s poruchou autistického spektra

The most common crisis situations in persons with autism spectrum disorder
Anotace:
Diplomová práce se zabývá krizovými situacemi u osob s poruchou autistického spektra. Hlavním cílem výzkumného projektu diplomové práce je zjistit, s jakými nejčastějšími krizovými situacemi se setkávají osobní asistenti APLA–JM o.s. u osob s poruchou autistického spektra. Teoretická část obsahuje tři kapitoly. První kapitola se zabývá poruchami autistického spektra, vymezením pojmu, etiologií, charakteristikou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with crisis situations in persons with autism spectrum disorder. The main objective of the research project thesis is to determine what the most common emergencies are experienced by personal assistants APLA-JM o.s. with individuals with autism spectrum disorder. The theoretical part contains three chapters. The first chapter deals with autism spectrum disorders, defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta