Theses 

Legal Protection of Environment in China – Mgr. Libor Kučera

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Libor Kučera

Master's thesis

Legal Protection of Environment in China

Legal Protection of Environment in China

Anotácia: Práce se zaměřuje na právní úpravu ochrany životního prostředí v Číně. Popisuje obecné právní pozadí v Číně, aktuální otázky životního prostředí a současné právní předpisy v oblasti životního prostředí, zejména znečištění ovzduší a ochranu a řízení vod, včetně posouzení dopadu na životní prostředí a regulace založené na zveřejňování informací. Výzkumnou otázkou práce je zjistit, jaká je legislativa v Číně zaměřená na snížení znečištění životního prostředí a zda je účinná.

Abstract: The thesis focuses on legal regulation of environmental protection in China. It describes the general legal background in China, current environmental issues and current environmental legislation, in particular air pollution and water protection and management, including environmental impact assessment procedures and disclosure-based regulation. The research question of the thesis is to find out what is the legislation in China aiming to mitigate the environmental pollution and if it is effective.

Keywords: Čína, životní prostředí, právo životního prostředí, znečištění ovzduší, znečištění vody, China, environment, environmental law, air pollution, water pollution

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 25. 6. 2019 08:03, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz