Jakub SAMEK

Bachelor's thesis

Porodnost a plodnost obyvatelstva Českej republiky , vývoj a prostorová diferencovanost

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá porodností a plodností obyvatelstva České republiky. Prvotním cílem práce je vysvětlit důležité definice a pojmy vztahující se k reprodukci, dále shromáždit statistická data o vývoji porodnosti a plodnosti, které jsou potřebné ke zpracování hlavní části práce. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit reprodukci obyvatel nejen z časového hlediska, ale i z hlediska prostorového …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the natality and fertility of the population in the Czech Republic. The primary goal of this work is to explain important definitions and concepts relating to reproduction, further to gather statistical data on development of natality and fertility necessary for elaborating the main part of the work. The main goal of the work is to analyse and evaluate the population …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SAMEK, Jakub. Porodnost a plodnost obyvatelstva Českej republiky , vývoj a prostorová diferencovanost. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses tdybb1 tdybb1/2
1/7/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1/7/2016
Bulanova, L.
2/7/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.