Theses 

Podpora prodeje – Bc. Žaneta Potecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Bc. Žaneta Potecká

Bakalářská práce

Podpora prodeje

Sales promotion

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové komunikace a její významnou složkou marketingového mixu - podporou prodeje. V teoretické části práce je zdůrazněn rostoucí význam podpory prodeje, její cíle a cílové skupiny, kategorizace zákaznických podpor, obchodní podpora, její účinnost a efektivita. Praktická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu metod podpory prodeje v mezinárodní společnosti FORD MOTOR COMPANY, při prodeji náhradních dílů a příslušenství k vozidlům.

Abstract: The Bachelor work is dealing with problems of marketing communication and significant part of marketing mix – sales promotion. The theoretical part is accenting growing importance of sales promotions, their goals and target groups, categorization of customer's promotions, business support, their effectivity and efficiency. The practical part of the Bachelor work is focused on analysis of sales promotional method of selling spare parts and vehicle accessories at international company FORD MOTOR COMPANY.

Klíčová slova: Podpora prodeje, Marketingová komunikace, Originální náhradní díly, Příslušenství, Marketingové nástroje, Marketingový mix, Globalizace, Globální produkt. Sales promotion, Marketing communication, Original spare parts, Accessories, Marketing tools, Marketing mix, Globalization, Global product.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Marie Hamplová
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:48, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz