Theses 

Facebook jako marketingový nástroj – Ing. Jiří Rohlíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Jiří Rohlíček

Bakalářská práce

Facebook jako marketingový nástroj

Facebook as a Marketing Tool

Anotace: Tato práce je zaměřena na problematiku získávání dat ze sociálních sítí a jejich využití v podnikových informačních systémech. V práci je nejprve shrnuta historie sociálních sítí a poté je objasněn mechanismus jejich fungování. Následně jsou popsány současné trendy v marketingu. Dále je specifikováno, jaká data lze ze sociálních sítí získat. Poté jsou navrženy systémy praktického využití těchto dat, propojených s daty vytěženými z webu a e-shopu, prostřednictvím informačního systému. Využití dat je v této práci navrženo z hlediska cíleného marketingu.

Abstract: This thesis is aimed at the issue of data mining from social networks and use of this data in enterprise information systems. At the beginning, the thesis summarizes history of social networks and then it explains the mechanism of its functioning. The next part describes current trends in marketing and after that follows a part which focuses on what kind of data can be acquired from social networks. Then there is a part which suggests systems for practical usage of this data which are connected with data acquired from the web and an e-shop through an information system. In this thesis the data usage is suggested in terms of target marketing.

Klíčová slova: Sociální síť, Facebook, informační systém, Data Mining, datová pumpa, marketing, Social network, information system, data pump

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Herout, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Melichárek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 01:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz