Bc. Eliška Skalická

Diplomová práce

Uzavírání lebečních švů u staroslovanských populací

Closing of cranial suturas in Old Slavonic populations
Anotace:
V teoretické části své práce jsem se nejprve zaměřila na vývoj lebky a jak je kostní tkáň ovlivňována věkem. Dále jsem se pokusila shromáždit informace o uzavírání lebečních švů a utvořit historický nástin jejich studia. V praktické části jsem odhadla věk u 147 jedinců, z toho 94 mužů, 51 žen a 2 neurčených jedinců. Kosterní materiál použitý v této práci pochází z lokalit Pohansko u Břeclavi – Pohřebiště …více
Abstract:
In the theoretical part of my thesis I focused first on the development of cranium and how age affects the bone tissue. Next I wanted to gather information about cranial suture closure and historical outline of their studies. In the practical part I estimated age of 147 individuals, 95 men, 51 women and 2 unspecified individuals. The skeletal remains I used come from Pohansko by Břeclav – burial ground …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Jančová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta