Bc. Martin Šustr

Diplomová práce

Industrial Chemistry

Industrial Chemistry
Anotace:
Cílem diplomové práce “Industrial Chemistry“ bylo vytvořit studijní materiál určený jako podpora pro výuku nového vyučovacího předmětu Industrial Chemistry na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nyní je materiál odevzdán v hypertextové podobě obsahující zvukové nahrávky namluvené rodilými anglickými mluvčími. Kromě toho byl materiál předán k zapracování na Elportál Masarykovy univerzity pro …více
Abstract:
The aim of diploma thesis “Industrial Chemistry“ was to create a study material that will be supporting a new subject Industrial Chemistry at Faculty of Education, Masaryk University. The new study material is now handed in hypertext form with audio recordings, which were spoken by native speakers. Besides that, it was also passed on Elportal of Masaryk University to extend a publication “Chemistry …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Oponent: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta