Bc. Renata Plachá

Bakalářská práce

Pozitivní záchyt Chlamydia trachomatis metodou PCR ve Fakultní nemocnici Brno

PCR positive detection of Chlamydia trachomatis in the University Hospital Brno
Anotace:
Chlamydia trachomatis je v současnosti považována za jedno z nejčastěji evidovaných bakteriálních agens sexuálně přenosných infekcí. Kromě toho stále zůstává hrozbou v podobě trachomu a v posledních letech je čím dál více diskutován nárůst případů onemocnění lymphogranuloma venereum ve vyspělých zemích. V rámci diagnostiky je nejcitlivější metodou přímý průkaz pomocí PCR, u které je kromě vysoké citlivosti …více
Abstract:
Chlamydia trachomatis is currently considered to be one of the most commonly registered bacterial agents that cause sexually transmitted infections. Moreover, there remains a threat in a form of trachoma and the increase of LGV cases in industrialised countries is more and more discussed during the last years. Within the diagnostics, PCR is the most sensitive method by now. Besides the sensitivity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Lindušková
  • Oponent: Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta