Theses 

Systém personálního řízení - oblast získávání pracovníků – Bc. Jiří STANĚK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jiří STANĚK

Diplomová práce

Systém personálního řízení - oblast získávání pracovníků

Systém personálního řízení - oblast získávání pracovníků

Anotace: Cílem této diplomové práce je zhodnocení systému personálního řízení se zaměřením na oblast získávání pracovníků ve vybraném podniku. Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat návrhy změn, které přispějí ke zlepšení a zefektivnění fungování společnosti v této oblasti. Diplomová práce je složena ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá problematikou ohledně získávání pracovníků. Ke zpracování této části byly použity české i zahraniční zdroje. Praktická část analyzuje současný stav v podniku, týkající se oblasti získávání pracovníků. Analýza byla provedena na základě řízeného rozhovoru s manažerem personálního oddělení. V závěru práce jsou na základě této analýzy zpracovány návrhy a doporučení na zlepšení a zefektivnění řízení zkoumané oblasti.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to evaluate the system of personnel management focusing on the area of recruitment of the selected company. The main aim of the thesis is to prepare proposals for changes that will contribute to improving and streamlining the functioning of the company in this field. The diploma thesis is composed of two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with recruitment issues. Both Czech and foreign sources were used to process this part. The practical part analyzes the current situation in the company regarding the area of recruitment. The analysis was conducted on the basis of a controlled interview with the Personnel Department Manager. At the end of the thesis, based on this analysis, proposals and recommendations for improving and streamlining the management of the examined area are elaborated.

Klíčová slova: personální řízení, zaměstnanci, značka zaměstnavatele, získávání zaměstnanců, sociální sítě

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Darja Holátová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45324 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

STANĚK, Jiří. Systém personálního řízení - oblast získávání pracovníků. Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:25, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz