Mgr. Dagmar Václavíková

Bachelor's thesis

Syfilis

Syphilis
Abstract:
Treponematózy jsou onemocnění způsobená bakteriemi z rodu Treponema spadajícími do čeledi Spirochaetaceae. Mezi tyto bakterie patří i Treponema pallidum pallidum, která způsobuje venerickou syfilis. Původ nemoci a její šíření po světě je stále předmětem dohadů. Syfilis můžeme rozdělit na získanou, přenosnou zejména pohlavním stykem, a vrozenou, způsobenou přechodem infekce z matky na plod přes placentu …more
Abstract:
Treponematosis is an infectious disease caused by spirochetes of the genus Treponema. This genus includes Treponema pallidum pallidum, which causes veneral syphilis. The origin of treponematosis is still not clear. Veneral syphilis can be acquired or congenital. Acquired syphilis is mostly transmitted through sexual contact. Congenital syphilis is transmitted transplacentally to a fetus in utero. Syphilis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2008
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta