Bc. Martin Šindler

Master's thesis

Externality v oboru vodovodů a kanalizací

Externalities in the Water and Sewerage systems
Anotácia:
Práce se zabývá ekonomickým problémem externalit především ve veřejném sektoru s následnou orientací na oblast vodovodů a kanalizací. Věnuje se pozitivním a negativním externalitám v oboru vodovodů a kanalizací, zohledňuje jejich dosavadní vývoj, výhled do budoucna a odhaduje jejich vliv na cenu produktu. Práce identifikuje jednotlivé externality vstupující do cen vodného a stočného a ovlivňující celkovou …viac
Abstract:
Thesis deals with the economic problem of externalities, especially in the public sector, followed by a focus on the water and sewerage. It deals with positive and negative externalities in the field of water supply and drainage, taking into account their past, outlook and estimates their impact on the price of the product. Thesis identifies the various externalities entering the price of water and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc., doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta