Jan Gavenčiak

Diplomová práce

Dům s pečovatelskou službou s bazénem – vytápění a větrání

The Rest Home with Swimming Bath – The Heating and Ventilation
Anotace:
Gavenčiak Jan, Dům s pečovatelskou službou s bazénem – vytápění a větrání. Diplomová práce na fakultě stavební VŠB-TU Ostrava na katedře prostředí staveb a TZB, 2016, 149 stran. Vedoucí diplomové práce Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. Diplomová práce se zabývá návrhem zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, kondenzační technologie) a podlahového vytápění domu s pečovatelskou službou s bazénem, návrhem a posouzením …více
Abstract:
Gavenčiak Jan, The Rest Home with Swimming Bath – The Heating and Ventilation, 149 pages. Diploma thesis at the Faculty of Civil Engineering VŠB-TU Ostrava at Department of Indoor Environmental Engineering and construction HVAC. Thesis supervisor Ing. Zdeněk Galda, Ph.D. This diploma thesis describes the design of heat sources (heat pumps, condensing technology) and underfloor heating nursing home …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2017
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Pavel Kiša

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava