Bc. Tereza SEDLÁČKOVÁ

Master's thesis

Intenzita zatížení hráček basketbalu v utkání a tréninkovém procesu

Intensity of the load in basketball game and in training proces
Abstract:
Diplomová práce navazuje na BcP. Intenzita zatížení hráček basketbalu v utkání: případová studie. Pro tvorbu a řízení sportovního tréninku ve sportovních hrách je důležitá znalost vztahu intenzity zatížení mezi tréninkovým procesem a utkáním. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat intenzitu zatížení hráček SBŠ Ostrava v průběhu utkání a tréninkovém procesu. Pomocí systému Polar team 2 byla monitorována …more
Abstract:
This diploma thesis is following the bachelor thesis. The intensity of the female basketball players in the game: a case study. For the creation and management of sports training in sports games it is important to know the relationship between the intensity of load of training process and the game. The aim of this thesis was to analyze the intensity of load of SBS Ostrava female players during matches …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2016
Accessible from:: 7. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Intenzita zatížení hráček basketbalu v utkání a tréninkovém procesu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta