Bc. Tereza SEDLÁČKOVÁ

Master's thesis

Intenzita zatížení hráček basketbalu v utkání a tréninkovém procesu

Intensity of the load in basketball game and in training proces
Anotácia:
Diplomová práce navazuje na BcP. Intenzita zatížení hráček basketbalu v utkání: případová studie. Pro tvorbu a řízení sportovního tréninku ve sportovních hrách je důležitá znalost vztahu intenzity zatížení mezi tréninkovým procesem a utkáním. Cílem této diplomové práce bylo analyzovat intenzitu zatížení hráček SBŠ Ostrava v průběhu utkání a tréninkovém procesu. Pomocí systému Polar team 2 byla monitorována …viac
Abstract:
This diploma thesis is following the bachelor thesis. The intensity of the female basketball players in the game: a case study. For the creation and management of sports training in sports games it is important to know the relationship between the intensity of load of training process and the game. The aim of this thesis was to analyze the intensity of load of SBS Ostrava female players during matches …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2016
Zverejniť od: 7. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Roman Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Tereza. Intenzita zatížení hráček basketbalu v utkání a tréninkovém procesu. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta