Mgr. Daniel Orgoník, DiS.

Bakalářská práce

Pitný režim jako součást regenerace

Drinking regime as a part of regeneration
Anotace:
Orgoník Daniel: Pitný režim jako součást regenerace. Bakalářská práce. MU FSpS, Brno 2007. Práce je zaměřena na popsání důležitosti pitného režimu jako součásti regenerace. Především jsou rozebrány vhodné a nevhodné nápoje pro sport.Zároveň jsou zde zmíněny problémy dehydratace a hyperhydratace.
Abstract:
Orgoník Daniel: Drinking regime as a part of regeneration. Bachelor thesis. MU FSpS, Brno 2007. The work target the importance of drinking regime as a part of regenaration. Above all it analyses suitable and unsuitable drinks for sport. It explains problems of dehydratation and hyperhydratation, as well.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Iva Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu