Bc. Jana Toboláková

Bakalářská práce

Slzný film, vyšetření jeho kvantity a kvality

The tear film, examination of its quantity and quality.
Anotace:
Bakalářská práce má název Slzný film, vyšetření jeho kvantity a kvality. Nejprve popisuje anatomii struktur předního segmentu oka vztahujících se k slznému filmu. Rozebírá zde anatomii rohovky, víček, spojivky a slzného ústrojí. Další kapitola pojednává podrobně o slzném filmu. Věnuje pozornost jeho funkci, struktuře, popisuje jeho jednotlivé vrstvy, zabývá se také stabilitou a dynamikou slzného filmu …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is called The tear film, examination of its quantity and quality. Initially it describes the eye anterior segment structures anatomy in relation to the tear film. The cornea, eyelids, conjunctiva and tear film anatomy are analysed there. Next chapter deals with the tear film in details. It pays attention to its function and structure, describes its particular layers and also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: MUDr. Lubomír Hanák, MBA
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie