Mgr. Eliška Hanusová

Diplomová práce

Mezinárodní spolupráce v trestních věcech - vybrané aspekty

International Cooperation in Criminal Matters - Selected Aspects
Anotace:
Tato diplomová práce s názvem Mezinárodní spolupráce v trestních věcech – vybrané aspekty se zabývá tématem velmi aktuálním, neboť s účinností od 1. ledna 2014 platí nový zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, který zcela nahradil právní úpravu právního styku s cizinou obsaženou v TŘ. Cílem práce je charakteristika současné právní úpravy mezinárodní justiční spolupráce …více
Abstract:
This thesis entitled Internatinonal cooperation in criminal matters – selected aspects deals with very current topic as with effect as of January 1, 2013 apply a new Act No. 104/2013 Coll., International judical cooperation in criminal matters, which completely replaced the legal regulation legal relations with foreign countries in the criminal procedural code. The aim of this thesis is characteristic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta