Bc. Helena Witczaková

Bakalářská práce

Marketing ve sportu

Marketing in sport
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především tematikou marketingu ve sportu. Této tematice je věnována poslední kapitola teoretické části práce, ve které jsou uvedeny začátky sportovního marketingu, důvody využívání marketingu ve sportu, jeho druhy a podoby. Dále je této tematice věnována praktická část bakalářské práce, která se zaměřuje na marketing českých fitness trenérů a influencerů, přesněji na …více
Abstract:
This bachleor’s thesis deals mainly with the topic of marketing in sport. The last chapter of the theoretical part of the thesis is devoted to this topic, in which the beginnings of sport marketing, the reasons for using it, its types and forms are given. Furthermore, the practical part of the bachleor's thesis, which focuses on the marketing of Czech fitness trainers and influencers, is also devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace