Bc. Markéta Sáblíková

Bachelor's thesis

Utváření vztahu k životnímu prostředí v předškolním vzdělávání

Forming a relationship to the environment in preschool education
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá utvářením vztahu k životnímu prostředí v předškolním vzdělávání. Jejím cílem je zjistit, kterými prostředky je tento proces realizován ve vybrané mateřské škole. Teoretická část vymezuje základní pojmy, a to environmentální výchovu, životní prostředí a vztah k životnímu prostředí. Následuje popis znaků, který usnadňuje porozumění procesu utváření vztahů člověka k životnímu …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the forming of the relationship to the environment in preschool education. Its aim is to discover the means which are used for the realization of this process in a selected kindergarten. The theoretical part defines the basic terms, namely environmental education, environment, relationship to the environment. The following is a description of characteristic which make …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 5. 2019
  • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Reader: Mgr. Jana Létalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta