Bc. Markéta Sáblíková

Bachelor's thesis

Utváření vztahu k životnímu prostředí v předškolním vzdělávání

Forming a relationship to the environment in preschool education
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá utvářením vztahu k životnímu prostředí v předškolním vzdělávání. Jejím cílem je zjistit, kterými prostředky je tento proces realizován ve vybrané mateřské škole. Teoretická část vymezuje základní pojmy, a to environmentální výchovu, životní prostředí a vztah k životnímu prostředí. Následuje popis znaků, který usnadňuje porozumění procesu utváření vztahů člověka k životnímu …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the forming of the relationship to the environment in preschool education. Its aim is to discover the means which are used for the realization of this process in a selected kindergarten. The theoretical part defines the basic terms, namely environmental education, environment, relationship to the environment. The following is a description of characteristic which make …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2019
  • Vedúci: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jana Létalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta