Anna Fišerová

Bachelor's thesis

Módní blogy jako platforma pro marketingovou komunikaci: případová studie

Fashion blogs as a platform for marketing communications: a case study
Abstract:
Cílem bakalářské práce je na vybraných případech instagramových účtů identifikovat a popsat marketingové nástroje, které jsou používány českými influencery. Teoretická část se zaměřuje na moderní přístupy marketingu, které bávají spjatá s online světem. Dále je pozornost věnována blogosféře, jsou zmíněny typy blogů, formy spolupráce a přechod od blogů k sociálním sítím. Následně jsou popsány konkrétní …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on selected instruments that are related to Czech influencers. The theoretical part is focuses on a modern approach to marketing, which concerns the online marketing. Next is the focus on blogs there are mentioned as types of blogs, forms of collaboration, and the transition from blogs to social networks. Subsequently, specific social networks (especially Instagram) …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2019
  • Supervisor: Michal Šimůnek
  • Reader: Klára Šimůnková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76354