Theses 

Finanční analýza příspěvkové organizace v mikroregionu Úpice – Bc. Petra Žlůvová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Žlůvová

Diplomová práce

Finanční analýza příspěvkové organizace v mikroregionu Úpice

Financial analysis of the subsidized organization in the micro region Úpice

Anotace: Práce je zaměřena na posouzení finanční situace příspěvkových organizací v mikroregionu Úpice. Pomocí ukazatelů finanční analýzy je provedena finanční analýza příspěvkových organizací. Dále SWOT analýza, která zahrnuje křížovou matici. V rámci finanční analýzy je provedena horizontální a vertikální analýza majetkové a finanční struktury příspěvkových organizací. Dále je zde provedeno zkoumání bankrotní situace za pomocí Altmanova modelu a Taflerova modelu. Výsledné hodnoty tohoto zkoumání jsou podkladem pro stanovení klíčových nedostatků

Abstract: The work is aimed at assessing the financial situation of governmental organizations in the micro Úpice. Using financial analysis is a financial analysis of the governmental organization. The SWOT analysis includes a cross matrix. In the financial analysis is made of horizontal and vertical analysis of assets and capital structure funded organizations. There is also exploring bankruptcy situation made using Altman model and Taflerova model. The resulting values of this research are the basis for determining the key shortcomings

Klíčová slova: Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatel, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lubomír Klička, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz