Theses 

Finanční analýza příspěvkové organizace v mikroregionu Úpice – Bc. Petra Žlůvová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Žlůvová

Master's thesis

Finanční analýza příspěvkové organizace v mikroregionu Úpice

Financial analysis of the subsidized organization in the micro region Úpice

Abstract: Práce je zaměřena na posouzení finanční situace příspěvkových organizací v mikroregionu Úpice. Pomocí ukazatelů finanční analýzy je provedena finanční analýza příspěvkových organizací. Dále SWOT analýza, která zahrnuje křížovou matici. V rámci finanční analýzy je provedena horizontální a vertikální analýza majetkové a finanční struktury příspěvkových organizací. Dále je zde provedeno zkoumání bankrotní situace za pomocí Altmanova modelu a Taflerova modelu. Výsledné hodnoty tohoto zkoumání jsou podkladem pro stanovení klíčových nedostatků

Abstract: The work is aimed at assessing the financial situation of governmental organizations in the micro Úpice. Using financial analysis is a financial analysis of the governmental organization. The SWOT analysis includes a cross matrix. In the financial analysis is made of horizontal and vertical analysis of assets and capital structure funded organizations. There is also exploring bankruptcy situation made using Altman model and Taflerova model. The resulting values of this research are the basis for determining the key shortcomings

Keywords: Finanční analýza, účetní výkazy, ukazatel, SWOT analýza

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Reader: Ing. Lubomír Klička, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 04:35, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz