Bc. Monika Bielová

Diplomová práce

Vliv jógy na pozornost, všímavost, osobní pohodu a stres

Effect of yoga on attention, mindfulness, well-being and stress
Anotace:
Ústředním tématem této diplomové práce je zkoumání, zda může mít jógová praxe vliv na námi stanovené proměnné, všímavost, osobní pohodu a stres. Dále nás také zajímá analýza vztahů mezi zmíněnými proměnnými. V první části práce se blíže zabýváme teoretickými východisky a uvádíme studie zabývající se těmito proměnnými. V druhé, empirické časti, popisujeme návrh a realizaci zvoleného kvaziexperimentu …více
Abstract:
The main topic of this master diploma thesis is research, whether yoga practice can have an impact on attention, mindfulness, well-being and stress. We also focus on relationship between early mentioned terms. In the first part we deal with theoretical background and present scientific studies dealing with chosen variables. In the second part we describe design and implementation of selected experiment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Zdeněk Stránský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta