Bahate Maidiya

Bachelor's thesis

Financial Analysis of the Selected Company

Financial Analysis of the Selected Company
Abstract:
he goal of this thesis is analyze financial health of Urban Construction from 2009 to 2013. And we focus on financial analysis to analyze the Urban Construction Company in recent 5 years. The recent 5 year in this thesis is from 2009 to 2013. And this thesis use two methods by common-size analysis and financial ratio analysis from 2009 to 2013. This thesis is divided by 5 chapters. First chapter is …more
Abstract:
The goal of this thesis is analyze financial health of Urban Construction from 2009 to 2013. And we focus on financial analysis to analyze the Urban Construction Company in recent 5 years. The recent 5 year in this thesis is from 2009 to 2013. And this thesis use two methods by common-size analysis and financial ratio analysis from 2009 to 2013. This thesis is divided by 5 chapters. First chapter is …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Josef Novotný
  • Reader: Kateřina Zelinková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava