Michaela POC

Diplomová práce

Třífázový model učení v jazykové složce předmětu český jazyk a literatura

Anotace:
Diplomová práce pojednává o třífázovém modelu učení E - U - R, který vychází z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a rozvíjí kritické myšlení ve výuce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.V teoretické části je popsán program RWCT, model učení E - U - R jeho jednotlivé fáze, tj. evokace, uvědomění si významu a reflexe, dále pak kritické myšlení a metody rozvíjející kritické …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the method of three-stage learning model E - U - R, which comes from program named Reading and writing to critical thinking. Thesis is divided into theoretical and practical part.In theoretical part is described the RWCT, learning model E - U - R and its stages: Evocation, Realization of meaning and Reflection. It has also described what does Critical Thinking mean and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POC, Michaela. Třífázový model učení v jazykové složce předmětu český jazyk a literatura. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/