Bc. Kristýna ČERNÁ

Diplomová práce

Trvale udržitelný rozvoj v podnikání

Sustainable business development
Anotace:
Tématem předložené diplomové práce je koncept Trvale udržitelný rozvoj v podnikání. Hlavním cílem této práce je na základě provedeného výzkumu představit koncept a jeho implementaci do podnikatelské sféry včetně jeho měření a reportingu. První kapitola je zaměřena na specifikaci výzkumu, jeho metodiky a vybraných výzkumných nástrojů. Druhá kapitola se zabývá teoretickými východisky a ukotvením konceptu …více
Abstract:
The topic of this presented diploma thesis is a concept Sustainable business development. The main objective of this work is, based on the research realized, to introduce the concept and its implementation into the business sphere including measurement and reporting. The first chapter focuses on the specification of research, its methodology and selected research tools. The second chapter deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÁ, Kristýna. Trvale udržitelný rozvoj v podnikání. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/