Bc. Jiří Bařinka

Bakalářská práce

Komplexní návrh počítačové sítě pro městský úřad

Computer Network Design for municipal authorities
Anotace:
Práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro městský úřad města menší velikosti. V práci jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy použitých technologií. Poté je proveden návrh sítě, včetně popisu nastavení jednotlivých zařízení a celkového zabezpečení sítě. Dále jsou vybrána vhodná zařízení a jejich cenová kalkulace.
Abstract:
The aim of this thesis is the design of computer network for municipal authorities of smaller towns. The thesis opens with the basic theory of used technologies. The design of the network and setup of all devices including complete security setup follows. The last chapter deals with recommended hardware and relevant cost calculation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vít Rusňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové sítě a komunikace