Bc. Markéta Dlouhá

Master's thesis

Segmentace trhu a analýza chování zákazníků jako předpoklad úspěšného umístění produktu konkrétního podnikatelského subjektu

Market segmentation and analysis of customer behaviour as presumption prosperous positioning of products concrete entrepreneurial subject
Abstract:
Tato diplomová práce v teoretické části poukazuje na důležitost funkce segmentace, která firmě dokáže nejen ušetřit finanční prostředky a čas, ale také pomáhá získat důležitou konkurenční výhodu na trhu, jakou je přizpůsobení produktu požadavkům, přáním a očekáváním zákazníků. Zabývá se také teorií nákupního chování a rozhodování zákazníků. V praktické části se zabývá vlastnostmi konkrétního produktu …more
Abstract:
This thesis has a theoretical view of the importance of segmentation features that the company can not only save money and time but also help to gain a competitive advantage in the marketplace. The practical part will address the particular product, its proximity, analysis, research and subsequent commercialization. In conclusion the analysis results will be evaluated and the research and compilation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: Mgr. Evžen Staněk

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní