Bc. Monika Řebíčková

Master's thesis

Vývoj nanovlákenné membrány na bázi polyvinyliden fluoridu (PVDF) pro technické aplikace

Development of nanofiber membrane based on polyvinylidene fluoride (PVDF) for technical applications
Abstract:
Diplomová práce se zabývá přípravou nanovlákenných membrán z PVDF. Vytvoření nanovlákenných vrstev za pomoci poloprovozního zařízení Nanospider předcházelo několik důležitých kroků. V prvním kroku byl vybrán nejvhodnější typ PVDF, kterým byl vyhodnocen PVDF 1015 a to na základě experimentů provedených elektrostatickým zvlákňováním z tyčky. Při elektrostatickém zvlákňování z tyčky byla nalezena optimální …more
Abstract:
Diploma theses deals with the preparation of nanofiber membranes from PVDF. Creation of nanofiber layers with the help of a pilot plant equipment Nanospider was preceded by several important steps. In the first step there was chosen the most suitable type of PVDF. It was the type PVDF 1015, which was evaluated on the basis of experiments conducted by a rod electrospinning. An optimal formulation for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Lenka Martinová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Řebíčková, Monika. Vývoj nanovlákenné membrány na bázi polyvinyliden fluoridu (PVDF) pro technické aplikace. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN